CA L'ESTEVE: Formulari reserves
AVIS LEGAL
Cookies
Privacitat Segueix-nos a:

Pots efectuar la reserva per telèfon al 93 775 56 90 o bé mitjançant el següent formulari:

Protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
En cumplimient del que es disposa en l'article 5 de la lley orgànica 15/1999 del 13 de decembre i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeou, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endevent "LOPD"), se li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni  el/els Formulari/s que apareixen en la nostra web es recolliran en fitxers, el responsable dels quals és Ca l'Esteve Restaurant que seran tractats amb l'exclusiva finalitat pròpia del formulari, aixií com per l'enviament d'informació comercial, la cual aniirà identificada como tal. El fet d'emplenar aquests formularis implica que el remitente reconeix que la informació i les dades personals que ens proporciona son seus, exactos i certs. El remitent podrà accedir a les seves dades, rectificar-los, cancelar-los i oposar-se al seu tractament, en els tèrmes i condicions que preveu la LOPD, dirigint-se per escrit al nostre domicili social.info@restaurantcalesteve.com

 

HORARI

DE DIMARTS A DIUMENGE DE 13'00 A 16'00

DE DIVENDRES I DISSABTE DE 20'30 A 22'30

Les nits de dimecres i dijous sota reserva

info@restaurantcalesteve.com

 Compartir
 
Idiomas/Languages
 
© 2013 Ca l'Esteve All Rights Reserved